Chronisch pijn

Pijn heeft een sterke negatieve invloed op ons dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Voor iedereen die geconfronteerd wordt met chronische pijnklachten betekent dit een proces van acceptatie en het hervinden van een nieuw evenwicht.

De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn. Maar laat u zien hoe u zelf op een andere manier met pijn om kunt gaan, waardoor u meer grip krijgt op uw leven.

Het biopsychosociale model staat tijdens de behandeling centraal:

Dit wil zeggen dat alle factoren die van invloed kunnen zijn op het hebben van pijn als uitgangspunt voor de behandeling worden gebruikt.


Make a free website with Yola